Butlletí

Morters i ciments cola There are no products.

Morters i ciments cola

Uniland ,Lafac , Sectres, Arids Catalunya,Propamsa , Puma , Keracoll , Sika , Ardex
Subministrem aridos a granel , formigó en cuba a domicili , big bags de sorra, grava, barreja , terres de jardí, de llenya , de sauló o graves decoratives de jardí .
Lafac ens subministren els morters i formigó en sacs petits , així com els àrids . A granel és Arenes Bellpuig de Lleida.
A Puma i Ardex els comprem borades i pegolands juntament amb Propamsa
Keracoll té la seva excel·lent H40 no limits o el Geolite